Veli Bilgilendirme


Her öğrencimiz için ayrı ayrı düzenlenen okul-aile iletişim defterimizi sınıf öğretmenlerimiz her gün aktif olarak doldurur ve aileye teslim eder. Günlük yazma dili kullanarak yazılan defterlerimizin içeriğinde çocukların yemeklerini istekli ya da isteksiz yedikleri, faaliyetlere ne şekilde katıldığı, sağlık durumu, arkadaşları ile iletişiminde neler yaşadığı ayrıntılı yazar. Aile okula iletmek istediği notları, olumlu olumsuz yorumlarını deftere yazarak karşılıklı iletişime geçebilir.

Ayrıca aylık eğitim bültenleri düzenlenerek çocuklarımızın o ay içerisinde hangi kavramları öğrenecekleri detaylı bir şekilde yazılarak eğitim içeriğinin de aile tarafından rahatlıkla takip edilmesi sağlanır.